Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

85%

29°

24°

0

Februari

85%

29°

24°

0

Mars

78%

31°

25°

0

April

80%

32°

27°

0

Maj

80%

32°

28°

0

Juni

54%

32°

29°

5

Juli

32%

30°

28°

10

Augusti

31%

29°

28°

8

September

58%

30°

28°

5

Oktober

78%

34°

28°

1

November

82%

33°

27°

1

December

84%

30°

26°

0