Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

84%

29°

23°

0

Februari

85%

31°

23°

0

Mars

77%

34°

25°

0

April

79%

37°

27°

0

Maj

80%

38°

29°

0

Juni

53%

35°

29°

5

Juli

29%

32°

29°

11

Augusti

27%

31°

28°

8

September

56%

32°

28°

5

Oktober

77%

35°

29°

1

November

81%

33°

28°

1

December

84%

30°

25°

0