Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

14°

13

Februari

44%

13°

13

Mars

46%

12°

13°

13

April

49%

16°

14°

13

Maj

54%

21°

18°

12

Juni

60%

25°

21°

13

Juli

70%

28°

24°

9

Augusti

70%

28°

24°

9

September

62%

24°

22°

10

Oktober

54%

19°

20°

12

November

41%

14°

18°

14

December

37%

16°

14