Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

13

Februari

49%

-

13

Mars

54%

10°

-

12

April

56%

14°

-

12

Maj

64%

20°

-

9

Juni

74%

24°

-

4

Juli

86%

27°

-

4

Augusti

85%

27°

-

4

September

76%

23°

-

4

Oktober

62%

18°

-

9

November

52%

13°

-

12

December

46%

-

14