Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-11°

-1°

8

Februari

18%

-12°

-1°

7

Mars

31%

-12°

-1°

9

April

38%

-5°

-1°

9

Maj

39%

7

Juni

39%

7

Juli

39%

11°

8

Augusti

39%

10°

8

September

31%

9

Oktober

27%

-2°

9

November

16%

-6°

10

December

4%

-9°

9