Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-5°

-

11

Februari

45%

-4°

-

11

Mars

47%

-

12

April

47%

10°

-

15

Maj

53%

15°

-

19

Juni

62%

19°

-

16

Juli

70%

24°

-

11

Augusti

72%

24°

-

9

September

71%

20°

-

8

Oktober

60%

13°

-

10

November

47%

-

10

December

40%

-2°

-

11