Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

19

Februari

25%

-

15

Mars

28%

-

18

April

34%

10°

-

15

Maj

34%

14°

-

16

Juni

33%

17°

-

14

Juli

32%

18°

-

14

Augusti

33%

18°

-

16

September

30%

15°

-

17

Oktober

27%

12°

-

18

November

25%

-

17

December

17%

-

18