Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

17

Februari

23%

-

14

Mars

29%

10°

-

16

April

32%

12°

-

15

Maj

38%

16°

-

14

Juni

40%

19°

-

12

Juli

34%

21°

-

11

Augusti

37%

21°

-

13

September

36%

19°

-

12

Oktober

31%

15°

-

14

November

26%

10°

-

15

December

21%

-

15