Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

10°

21

Februari

28%

16

Mars

34%

10°

18

April

45%

12°

10°

14

Maj

45%

14°

12°

14

Juni

42%

17°

14°

13

Juli

42%

19°

16°

13

Augusti

43%

19°

16°

15

September

41%

17°

16°

15

Oktober

32%

15°

15°

18

November

27%

11°

13°

20

December

21%

10°

11°

21