Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

18

Februari

25%

-

13

Mars

30%

10°

-

15

April

36%

13°

-

15

Maj

41%

16°

-

14

Juni

41%

20°

-

12

Juli

39%

22°

-

11

Augusti

42%

21°

-

12

September

38%

19°

-

12

Oktober

33%

15°

-

14

November

25%

10°

-

16

December

18%

-

16