Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

17

Februari

27%

-

13

Mars

32%

10°

-

15

April

39%

13°

-

13

Maj

43%

16°

-

13

Juni

42%

19°

-

11

Juli

41%

21°

-

10

Augusti

43%

21°

-

12

September

39%

19°

-

12

Oktober

33%

15°

-

14

November

28%

10°

-

15

December

22%

-

16