Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

15

Februari

31%

-

13

Mars

40%

10°

-

14

April

45%

14°

-

14

Maj

45%

19°

-

15

Juni

52%

23°

-

13

Juli

60%

26°

-

11

Augusti

58%

25°

-

12

September

54%

22°

-

11

Oktober

39%

16°

-

12

November

27%

-

13

December

22%

-

14