Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

12

Februari

44%

-

11

Mars

50%

12°

-

12

April

53%

16°

-

12

Maj

55%

20°

-

12

Juni

63%

24°

-

9

Juli

72%

28°

-

7

Augusti

69%

27°

-

8

September

62%

23°

-

9

Oktober

51%

18°

-

10

November

42%

11°

-

11

December

39%

-

12