Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

15

Februari

34%

-

13

Mars

42%

10°

-

14

April

46%

14°

-

14

Maj

47%

18°

-

15

Juni

54%

22°

-

13

Juli

63%

25°

-

10

Augusti

60%

24°

-

11

September

56%

21°

-

10

Oktober

42%

16°

-

12

November

31%

-

13

December

27%

-

14