Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-1°

-

13

Februari

45%

-

13

Mars

44%

-

14

April

43%

-

16

Maj

43%

-

17

Juni

48%

13°

-

15

Juli

57%

16°

-

12

Augusti

55%

16°

-

13

September

50%

13°

-

12

Oktober

46%

-

12

November

44%

-

13

December

46%

-

13