Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-1°

-

13

Februari

47%

-1°

-

13

Mars

45%

-

14

April

44%

-

16

Maj

44%

-

17

Juni

49%

12°

-

15

Juli

58%

16°

-

12

Augusti

56%

15°

-

13

September

51%

12°

-

12

Oktober

48%

-

12

November

46%

-

13

December

48%

-

13