Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

18

Februari

34%

10°

-

16

Mars

40%

12°

-

16

April

46%

15°

-

14

Maj

46%

18°

-

16

Juni

50%

21°

-

12

Juli

55%

24°

-

11

Augusti

54%

23°

-

11

September

50%

22°

-

13

Oktober

42%

17°

-

15

November

33%

12°

-

17

December

27%

-

17