Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

13

Februari

45%

-

13

Mars

50%

12°

-

13

April

50%

14°

-

15

Maj

51%

18°

-

15

Juni

57%

22°

-

12

Juli

65%

26°

-

10

Augusti

63%

26°

-

10

September

59%

23°

-

10

Oktober

52%

17°

-

11

November

41%

11°

-

12

December

36%

-

13