Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

14

Februari

37%

-

13

Mars

43%

11°

-

14

April

44%

14°

-

15

Maj

44%

18°

-

15

Juni

50%

22°

-

12

Juli

59%

25°

-

9

Augusti

56%

25°

-

10

September

55%

22°

-

10

Oktober

46%

17°

-

11

November

37%

11°

-

13

December

32%

-

13