Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

40%

-

13

Mars

44%

-

14

April

45%

10°

-

15

Maj

45%

14°

-

16

Juni

52%

18°

-

12

Juli

62%

22°

-

10

Augusti

59%

21°

-

11

September

55%

18°

-

10

Oktober

47%

13°

-

12

November

41%

-

13

December

38%

-

13