Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

18

Februari

30%

-

15

Mars

35%

10°

-

17

April

41%

14°

-

15

Maj

42%

18°

-

17

Juni

47%

21°

-

15

Juli

53%

24°

-

12

Augusti

50%

23°

-

13

September

48%

20°

-

12

Oktober

36%

15°

-

14

November

25%

-

16

December

21%

-

16