Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

16

Februari

33%

-

14

Mars

39%

10°

-

15

April

43%

13°

-

15

Maj

43%

17°

-

17

Juni

50%

21°

-

13

Juli

58%

24°

-

10

Augusti

55%

24°

-

12

September

54%

21°

-

11

Oktober

42%

16°

-

12

November

32%

10°

-

14

December

27%

-

14