Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

15

Februari

43%

11°

-

14

Mars

48%

13°

-

14

April

48%

16°

-

15

Maj

50%

19°

-

15

Juni

55%

23°

-

12

Juli

63%

27°

-

10

Augusti

61%

26°

-

11

September

58%

24°

-

11

Oktober

50%

19°

-

12

November

40%

13°

-

13

December

35%

-

14