Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-8°

21

Februari

14%

-8°

18

Mars

24%

-2°

16

April

33%

12

Maj

39%

11°

11

Juni

41%

17°

11

Juli

40%

20°

14°

13

Augusti

36%

17°

14°

15

September

27%

11°

11°

16

Oktober

21%

18

November

14%

-2°

19

December

6%

-6°

20