Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-11°

-

19

Februari

13%

-10°

-

16

Mars

24%

-4°

-

15

April

32%

-

13

Maj

36%

-

12

Juni

36%

16°

-

14

Juli

35%

18°

-

16

Augusti

31%

16°

-

17

September

25%

-

16

Oktober

19%

-

19

November

13%

-5°

-

18

December

5%

-10°

-

18