Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-11°

-

20

Februari

14%

-10°

-

18

Mars

25%

-4°

-

16

April

34%

-

13

Maj

37%

-

12

Juni

37%

16°

-

14

Juli

36%

19°

-

16

Augusti

32%

16°

-

17

September

25%

10°

-

16

Oktober

19%

-

19

November

13%

-5°

-

19

December

4%

-9°

-

19