Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-5°

-

21

Februari

18%

-5°

-

18

Mars

29%

-

16

April

35%

-

14

Maj

42%

15°

-

12

Juni

44%

20°

-

13

Juli

40%

21°

-

16

Augusti

36%

19°

-

16

September

28%

13°

-

18

Oktober

22%

-

18

November

12%

-

21

December

9%

-3°

-

22