Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-6°

19

Februari

15%

-5°

15

Mars

26%

14

April

34%

13

Maj

42%

13°

11

Juni

44%

18°

11

Juli

42%

20°

14°

13

Augusti

38%

18°

15°

15

September

28%

13°

12°

17

Oktober

22%

18

November

13%

20

December

7%

-3°

20