Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-6°

-

23

Februari

15%

-5°

-

17

Mars

26%

-

16

April

34%

-

14

Maj

44%

15°

-

11

Juni

44%

20°

-

13

Juli

43%

21°

-

15

Augusti

37%

19°

-

16

September

28%

13°

-

17

Oktober

20%

-

18

November

8%

-

22

December

5%

-3°

-

24