Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-5°

-

20

Februari

19%

-4°

-

16

Mars

29%

-

15

April

36%

-

13

Maj

46%

15°

-

11

Juni

47%

20°

-

12

Juli

43%

21°

-

15

Augusti

39%

19°

-

16

September

30%

13°

-

18

Oktober

23%

-

17

November

11%

-

20

December

9%

-2°

-

21