Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

14

Februari

46%

10°

-

13

Mars

50%

13°

-

11

April

50%

16°

-

12

Maj

57%

20°

-

12

Juni

64%

26°

-

9

Juli

77%

30°

-

6

Augusti

78%

30°

-

5

September

65%

26°

-

8

Oktober

55%

19°

-

11

November

46%

12°

-

12

December

41%

-

13