Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

18

Februari

34%

10°

-

17

Mars

38%

12°

-

16

April

40%

14°

-

16

Maj

40%

16°

-

16

Juni

47%

20°

-

12

Juli

52%

23°

-

10

Augusti

54%

23°

-

10

September

46%

21°

-

12

Oktober

41%

17°

-

15

November

34%

12°

-

17

December

28%

-

18