Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

43%

-

12

Mars

46%

11°

-

11

April

46%

14°

-

13

Maj

54%

18°

-

14

Juni

63%

23°

-

12

Juli

74%

28°

-

9

Augusti

73%

27°

-

7

September

60%

24°

-

9

Oktober

50%

17°

-

11

November

42%

11°

-

12

December

39%

-

12