Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

48%

-

12

Mars

51%

11°

-

10

April

51%

12°

-

13

Maj

59%

17°

-

12

Juni

65%

22°

-

10

Juli

79%

27°

-

7

Augusti

79%

27°

-

5

September

66%

23°

-

8

Oktober

55%

16°

-

11

November

46%

10°

-

12

December

42%

-

12