Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

14

Februari

46%

10°

-

14

Mars

52%

13°

-

11

April

53%

15°

-

13

Maj

59%

19°

-

13

Juni

67%

24°

-

10

Juli

79%

28°

-

7

Augusti

79%

28°

-

6

September

64%

25°

-

9

Oktober

54%

18°

-

12

November

45%

12°

-

13

December

35%

-

13