Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

11

Februari

51%

-

10

Mars

52%

12°

-

10

April

52%

14°

-

12

Maj

53%

18°

-

13

Juni

61%

23°

-

11

Juli

72%

28°

-

7

Augusti

71%

27°

-

8

September

62%

24°

-

8

Oktober

57%

17°

-

10

November

53%

12°

-

10

December

44%

-

10