Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-

16

Februari

22%

-

13

Mars

31%

-

14

April

40%

10°

-

13

Maj

48%

16°

-

12

Juni

47%

20°

-

13

Juli

46%

21°

-

14

Augusti

48%

21°

-

13

September

40%

17°

-

13

Oktober

32%

12°

-

13

November

20%

-

16

December

15%

-

16