Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

26°

-

10

Februari

46%

26°

-

10

Mars

38%

27°

-

13

April

32%

26°

-

18

Maj

35%

26°

-

20

Juni

34%

26°

-

18

Juli

40%

26°

-

18

Augusti

39%

26°

-

20

September

38%

26°

-

19

Oktober

35%

26°

-

21

November

41%

26°

-

16

December

50%

26°

-

11