Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

27°

-

11

Februari

44%

27°

-

12

Mars

36%

27°

-

16

April

34%

27°

-

18

Maj

37%

26°

-

19

Juni

41%

26°

-

13

Juli

46%

27°

-

11

Augusti

46%

28°

-

13

September

44%

27°

-

16

Oktober

38%

26°

-

20

November

38%

26°

-

19

December

44%

26°

-

15