Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

25°

-

14

Februari

46%

25°

-

14

Mars

39%

25°

-

17

April

33%

24°

-

21

Maj

33%

24°

-

22

Juni

36%

24°

-

19

Juli

45%

25°

-

16

Augusti

43%

25°

-

16

September

39%

25°

-

19

Oktober

32%

24°

-

23

November

35%

24°

-

21

December

41%

24°

-

17