Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

3

Februari

50%

-

3

Mars

50%

13°

-

2

April

52%

22°

-

2

Maj

58%

26°

-

4

Juni

67%

30°

-

4

Juli

67%

32°

-

4

Augusti

67%

31°

-

4

September

70%

26°

-

3

Oktober

69%

19°

-

1

November

63%

10°

-

1

December

52%

-

2