Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

3

Februari

59%

-

4

Mars

60%

12°

-

5

April

58%

20°

-

7

Maj

61%

26°

-

6

Juni

57%

30°

-

10

Juli

47%

30°

-

16

Augusti

54%

30°

-

13

September

59%

26°

-

10

Oktober

62%

20°

-

8

November

60%

12°

-

7

December

60%

-

4