Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

3

Februari

57%

-

5

Mars

58%

12°

-

5

April

57%

20°

-

7

Maj

60%

26°

-

6

Juni

58%

30°

-

9

Juli

48%

30°

-

16

Augusti

54%

30°

-

13

September

57%

25°

-

9

Oktober

60%

20°

-

7

November

60%

12°

-

6

December

59%

-

4