Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

8

Februari

45%

-

9

Mars

45%

12°

-

10

April

46%

19°

-

11

Maj

48%

25°

-

11

Juni

45%

28°

-

11

Juli

47%

31°

-

14

Augusti

55%

31°

-

12

September

48%

26°

-

12

Oktober

52%

22°

-

11

November

52%

15°

-

10

December

52%

-

8