Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

6

Februari

48%

-

7

Mars

47%

13°

-

8

April

48%

19°

-

9

Maj

51%

25°

-

10

Juni

48%

29°

-

9

Juli

45%

31°

-

14

Augusti

54%

31°

-

12

September

49%

26°

-

10

Oktober

54%

21°

-

9

November

53%

14°

-

8

December

53%

-

6