Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

7

Februari

34%

-

8

Mars

36%

15°

-

10

April

40%

21°

-

13

Maj

43%

26°

-

12

Juni

46%

31°

-

10

Juli

50%

32°

-

12

Augusti

54%

32°

-

12

September

42%

26°

-

14

Oktober

42%

22°

-

13

November

40%

16°

-

11

December

38%

10°

-

8