Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

7

Februari

36%

10°

-

8

Mars

37%

15°

-

10

April

41%

21°

-

12

Maj

45%

27°

-

11

Juni

48%

32°

-

10

Juli

50%

32°

-

13

Augusti

55%

32°

-

12

September

43%

27°

-

13

Oktober

44%

22°

-

12

November

42%

16°

-

10

December

41%

10°

-

7