Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

19°

19°

8

Februari

33%

19°

19°

9

Mars

30%

21°

20°

11

April

32%

25°

22°

12

Maj

37%

28°

25°

15

Juni

41%

30°

27°

19

Juli

58%

31°

28°

16

Augusti

55%

31°

28°

15

September

53%

30°

28°

12

Oktober

57%

28°

26°

7

November

55%

24°

23°

6

December

54%

21°

20°

6