Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

22°

-

3

Februari

72%

21°

-

3

Mars

66%

19°

-

4

April

55%

15°

-

6

Maj

40%

12°

-

12

Juni

38%

-

12

Juli

40%

-

12

Augusti

44%

10°

-

11

September

52%

13°

-

8

Oktober

59%

15°

-

6

November

68%

18°

-

4

December

71%

20°

-

3