Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-1°

-

16

Februari

38%

-

15

Mars

38%

-

17

April

36%

-

18

Maj

36%

10°

-

19

Juni

37%

14°

-

19

Juli

43%

16°

-

18

Augusti

43%

16°

-

19

September

45%

13°

-

15

Oktober

43%

-

13

November

35%

-

15

December

34%

-

16